Admitere

Studiați cu noi

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată gestionează programele de studii de licență și masterat din domeniul Ingineria Sistemelor.

Informații generale privind domeniul Ingineria Sistemelor, programul de studii de licență Automatică și Informatică Aplicată și programele de masterat oferite sunt disponibile în această secțiune:

LicențăMasterat
Automatică și Informatică AplicatăSisteme de Control Încorporate
Sisteme și Control Automat / Systems and control

Admiterea la programele de studii din domeniul Ingineria Sistemelor (IS)  este organizată la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, împreună cu admiterea la domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI).

Pentru detalii privind organizarea și desfășurarea admiterii (anunțuri, sesiuni de admitere, calendar, număr de locuri, metoda de selecție, acte necesare la înscriere) la fiecare ciclu de studii:

LicențăMasteratDoctorat

vă rugăm să accesați pagina de Admitere a Facultății de Automatică și Calculatoare.

Studiile doctorale în domeniul Ingineria Sistemelor sunt gestionate în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Automatică și Calculatoare.

Informații generale privind studiile doctorale și admiterea la doctorat sunt disponibile în secțiunea Doctorat din pagina de web Facultății de Automatică și Calculatoare.