Contact


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată


Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27

IAȘI, cod 700050, ROMÂNIA


Tel. 0232 70(1339)

Tel./Fax: 0232 230751

E-mail: daia@ac.tuiasi.ro

Pentru admitere: decanat@ac.tuiasi.ro