Educație

Educatie

Programe acreditate de studii universitare de licență, masterat și doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor.

LicențăMasteratDoctorat
AIA - Automatică și Informatică AplicatăSCI - Sisteme de Control ÎncorporateIngineria Sistemelor
SCA - Sisteme și Control Automat
SC - Systems and Control (lb. engleză)

De asemenea, sunt disponibile cursuri postuniversitare pentru absolvenți cu studii superioare și se asigură perfecționarea de specialitate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Cursuri postuniversitare pentru absolvenți cu studii superioarePerfecționarea de specialitate, metodică şi psihopedagogică pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Automatică avansată, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei şi Managementul cunoştinţelorDefinitivat și grade didactice I şi II în specializarea Automatizări