Sisteme de Control Încorporate

Sisteme de control încorporate (SCI)

Programul de studii universitare de master Sisteme de control încorporate (SCI) este dezvoltat în colaborare cu compania Continental Automotive Romania – locația Iași și se adresează în principal absolvenților de studii de licență din profilul electric care doresc să se specializeze în sisteme încorporate, în special în cele de control pentru domeniul auto, prin:

 • modelarea, simularea, identificarea şi analiza proceselor din domeniul auto folosind metode avansate;
 • proiectarea, implementarea şi testarea sistemelor încorporate pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată;
 • realizarea de aplicaţii software şi implementarea algoritmilor de control pentru sistemele încorporate utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii avansate.

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Ingineria programării IIngineria programării II
Sisteme încorporateTestarea produselor software
Managementul proiectelorControlul sistemelor auto
Ingineria sistemelor autoMetodologii pentru dezvoltarea sistemelor încorporate

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Competențe sociale și abilități interpersonalePractică de cercetare
Rețele de sisteme încorporate
Sisteme de control pentru motoare fără perii
Proiectarea sistemelor încorporate

Pentru detalii legate de disciplinele studiate – vezi planurile de învățământ:

Seria 2017-2019Seria 2016-2018

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Operarea cu concepte avansate din matematică, teoria sistemelor şi control automat , inginerie mecanică, electrică şi electronică, ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea de metode avansate de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor din domeniul auto.
 • Proiectarea, implementarea şi testarea sistemelor încorporate pentru aplicaţii de conducere automată şi de informatică aplicată.
 • Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor de control pentru sistemele încorporate utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii avansate.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Asumarea rolurilor/funcţiilor de conducere într-o echipă plurispecializată, şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Crearea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (214402)
 • Asistent de cercetare în automatică (251418)
 • Cercetator în automatică (251416)
 • Inginer de cercetare în automatică (251417)
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces (251520)
 • Inginer de cercetare în calculatoare (251414)
 • Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare (214419)
 • Administrator de retea de calculatoare (inginer de sistem) (213902)
 • Administrator baze de date (213903)
 • Inginer de sistem software (213905)
 • Manager proiect informatic (213906)
 • Inginer de cercetare în telecomenzi si electronică în transporturi (251411)
 • Specialist mentenanţa electromecanică-automatică echipamente industriale (214429)