Sisteme și Control Automat

Sisteme și control automat (SCA) / Systems and Control (SC)

Programele de studii universitare de master Sisteme și control automat (SCA), respectiv Systems and Control (SC) – în limba engleză – se adresează absolvenților de studii universitare de licență care dispun de cunoștințe de bază de control automat și doresc să le aprofundeze în direcții de cercetare care vizează:

 • modelarea, simularea, identificarea, analiza şi proiectarea sistemelor de control automat folosind metode avansate;
 • proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente numerice şi analogice, a structurilor avansate din domeniul controlului automat;
 • realizarea de aplicaţii software pentru implementarea unor algoritmi şi structuri de control folosind medii de programare, tehnici de inteligență artificială şi tehnologii avansate.

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Embedded SystemsHybrid Intelligent Systems
System-Theory for RoboticsIntegration Project Systems and Control
Bond Graph Language in Physical ModelingNonlinear Dynamics
Agile Software DevelopmentKnowledge Representation and Reasoning
Web Technologies in Communications and ControlNumerical Experimental Approach in Structural Dynamics

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Project ManagementResearch for Master's Thesis
Fault Detection and Diagnosis
Visual Servoing Control Systems
Modeling and Predictive Control

Pentru detalii legate de disciplinele studiate – vezi planurile de învățământ:

Seria 2017-2019Seria 2016-2018

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Operarea cu concepte avansate din teoria sistemelor şi control automat, ştiinţa calculatoarelor, inteligenţa artificială, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea unor metode avansate, asistate de calculator, de modelare, simulare, identificare, analiză şi proiectare a sistemelor de control automat.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, numerice şi analogice, a structurilor avansate din domeniul controlului automat.
 • Dezvoltarea de aplicaţii complexe software pentru implementarea unor algoritmi şi structuri de control utilizând medii de programare, tehnici de inteligenta artificială şi tehnologii avansate (sisteme bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile).

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în grup; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri / funcţii de conducere într-o echipă plurispecializată.
 • Crearea oportunităţilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (214402)
 • Asistent de cercetare în automatică (251418)
 • Cercetator în automatică (251416)
 •  Inginer de cercetare în automatică (251417)
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces (251520)
 •  Inginer de cercetare în calculatoare (251414)
 • Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare (214419)
 • Administrator de retea de calculatoare (inginer de sistem) (213902)
 • Administrator baze de date (213903)
 • Inginer de sistem software (213905)
 •  Manager proiect informatic (213906)
 • Inginer de cercetare în telecomenzi si electronică în transporturi (251411)
 • Specialist mentenanţa electromecanică-automatică echipamente industriale (214429)