Personal

  1. Cadre didactice ale Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată
  2. Cadre didactice asociate
  3. Cadre didactice onorifice
  4. Cadre didactice de la Departamentul de Calculatoare
  5. Cadre didactice de la departamente externe
  6. Personal didactic auxiliar


Cadre didactice ale Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată

  Grad didactic
și titlu științific
Nume și prenumeE-mailTelefon 
1unknownProf.univ.dr.ing.Corneliu LAZĂR,
Director Școală Doctorală Facultate AC
clazar@ac.tuiasi.ro0232 70 1334
Int. 1334
A1-1
2unknownProf.univ.dr.ing.Octavian Cezar PĂSTRĂVANUopastrav@ac.tuiasi.ro
octavian.pastravanu@tuiasi.ro
0232 70 1320
Int. 1320
A1-2
3unknownProf.univ.dr.ing.Doru Adrian PĂNESCU
Consiliu departament
Președinte Senat TUIași
dorup@ac.tuiasi.ro
dorup@tuiasi.ro
0232 70 1314
Int. 1314
A0-5
4unknownProf.univ.dr.ing.Alexandru ONEAaonea@ac.tuiasi.ro0232 70 1324
Int. 1324
A2-1
5unknownProf.univ.dr.ing.Mihaela Hanako MATCOVSCHImhanako@ac.tuiasi.ro
mihaela.matcovschi@tuiasi.ro
0232 70 1320
Int. 1320
A1-2
6unknownProf.univ.dr.ing.Marius KLOETZERkmarius@ac.tuiasi.ro
marius.kloetzer@tuiasi.ro
0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
7unknownConf.dr.ing.Lucian MASTACAN lmastacan@ac.tuiasi.ro0232 70 1364
Int. 1364
A2-4
8unknownConf.dr.ing.Gabriela VARVARA
Prodecan AC
gvarvara@ac.tuiasi.ro0232 70 1363
Int. 1363
A1-6
9unknownConf.dr.ing.Andrei Traian PRICOPapricop@ac.tuiasi.ro0232 70 1301
Int. 1301
A2-6
10unknownConf.dr.ing.Ștefan DUMBRAVĂsdumbrav@ac.tuiasi.ro0232 70 1364
Int. 1364
A2-4
11unknownConf.dr.ing.Mihai POSTOLACHE
Director departament
mpostol@ac.tuiasi.ro
mihai.postolache@tuiasi.ro
0232 70 1322
Int. 1322
A0-1
12unknownConf.dr.ing.Letiția MIREA
Consiliu departament
lmirea@ac.tuiasi.ro0232 70 1333
Int. 1333
A1-14
13unknownConf.dr.ing.Lavinia Eugenia FERARIUlferaru@ac.tuiasi.ro0232 70 1363
Int. 1363
A1-6
14unknownConf.dr.ing.Adrian BURLACU
Consiliu departament
aburlacu@ac.tuiasi.ro0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
15unknownConf.dr.ing.Constantin Florin CĂRUNTUcaruntuc@ac.tuiasi.ro0232 70 1310
Int. 1310
A2-8
16unknownȘef lucr.dr.ing.Cătălin Nicolae CALISTRUcalistru@ac.tuiasi.ro0232 70 1342
Int. 1342
A2-5
17unknownȘef lucr.dr.ing.Silviu Florin OSTAFIfostafi@ac.tuiasi.ro0232 70 1315
Int. 1315
A1-8
18unknownȘef lucr.dr.ing.Constantin Cătălin DOSOFTEIcdosoftei@ac.tuiasi.ro0232 70 1346
Int. 1346
A3-2
19unknownȘef lucr.dr.ing.fiz.Aleodor Daniel IOANaioan@ac.tuiasi.ro0232 70 1357
Int. 1357
A2-2
20unknownȘef lucr.dr.ing.Cristina BUDACIUcbudaciu@ac.tuiasi.ro0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
21unknownȘef lucr.dr.ing.Carlos-Mihai PASCALcpascal@ac.tuiasi.ro
cpascal@tuiasi.ro
0232 70 1310
Int. 1310
A2-8
22unknownȘef lucr.dr.ing.Florin Cătălin BRĂESCUcbraescu@ac.tuiasi.ro0232 70 1315
Int. 1315
A1-8
23unknownAsist.drd.ing.Anca MAXIManca.maxim@ac.tuiasi.ro
anca.maxim@tuiasi.ro
0232 70 1302
Int. 1302
A3-4Cadre didactice asociate

  Grad didactic
și titlu științific
Nume și prenumeE-mailTelefon 
1unknownProf. emerit dr.ing.Mihail VOICU
Membru corespondent
al Academiei Române
mvoicu@ac.tuiasi.ro0232 70 1303
Int. 1303
A1-5
2unknownProf.univ.dr.ing.Corneliu Gheorghe BOȚANcbotan@ac.tuiasi.ro0232 70 1300
Int. 1300
A2-5
3unknownProf.univ.dr.ing.Teohari GANCIUtganciu@ac.tuiasi.ro0232 70 1311
Int. 1311
A1-3
4unknownProf.univ.dr.ing.Cristea PALcpal@ac.tuiasi.ro0232 70 1321
Int. 1321
A0-9
5unknownDr.ing.Sabin CARPIUCscarpiuc@ac.tuiasi.ro
6unknownDrd.ing.Ioan-Alex ALEXAalex.alexa@ac.tuiasi.ro
7unknownDrd.ing.Alexandru SUMANARIUsumanariu.alexandru@ac.tuiasi.ro
8unknownDrd.ing.Cristina Ștefania FRÎNCUcristina.frincu@
continental-corporation.comCadre didactice onorifice

  Grad didactic
și titlu științific
Nume și prenumeE-mailTelefon 
1unknownProf.univ.dr.ing.Iosif OLAHiolah@ac.tuiasi.ro0232 70 1323
Int. 1323
A2-11Cadre didactice de la Departamentul de Calculatoare

  Grad didactic
și titlu științific
Nume și prenumeE-mailTelefon 
1unknownConf.dr.ing.Elena ȘERBAN eserban@tuiasi.ro0232 70 1338
Int. 1338
C2-3
1unknownConf.dr.ing.Simona CARAIMAN sarustei@tuiasi.ro0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
2unknownȘef lucr.dr.ing.Paul Corneliu HERGHELEGIUpherghelegiu@tuiasi.ro0232 70 1338
Int. 1338
C2-3
3unknownȘef lucr.dr.ing.Alexandru BÂRLEANUalexb@tuiasi.ro0232 70 1336
Int. 1336
C1-3
4unknownȘef lucr.dr.ing.Adrian ALEXANDRESCUaalexandrescu@tuiasi.ro0232 70 1326
Int. 1326
C2-10
5unknownȘef lucr.dr.ing.Marius GAVRILESCUmariusgav@tuiasi.ro0232 70 1327
Int. 1327
C1-2
7unknownȘef lucr.dr.ing.Mircea HULEA mhulea@tuiasi.ro0232 70 1302
Int. 1302
A3-4
8unknownAsist. p.d. drd.ing.Corina CÎMPANUcagrigoroaie@tuiasi.ro0232 70 1362
Int. 1362
C2-7Cadre didactice de la departamente externe

  DepartamentulGrad didactic
și titlu științific
Nume și prenumeE-mail
1unknownMatematică și InformaticăProf.univ.dr.mat.Narcisa DUMITRIU napreut@gmail.com
1unknownMatematică și InformaticăProf.univ.dr.mat.Claudiu-Răducu STRUGARIUrstrugariu@math.tuiasi.ro
3unknownMatematică și InformaticăLector dr.mat.Gabriela GROSU ggrosu@ac.tuiasi.ro
3unknownMatematică și InformaticăLector dr.mat.Marcel ROMANmarcel.roman@tuiasi.ro
4unknownFizicăConf.dr.fiz.Iulia Brânduşa CIOBANUbciobanu2003@yahoo.com
5unknownFizicăAsist.dr.fiz.Elena Simona BĂCĂIȚĂ bsimona77@yahoo.com
6unknownComunicare GraficăȘef lucr.dr.ing.Ana Maria TOMAanamtoma@yahoo.com
7unknownBazele ElectroniciiȘef lucr.dr.ing.Radu MATEI rmatei@etti.tuiasi.ro
8unknownElectrotehnicăProf.univ.dr.ing.Camelia PETRESCU campet@ee.tuiasi.ro
9unknownElectrotehnicăConf.dr.ing.Radu URSULEANursulean@ee.tuiasi.ro
10unknownElectrotehnicăAsist.dr.ing.Sebastian Teodor ARĂDOAIEIarsetet@tuiasi.ro
11unknownMecanică TeoreticăProf.univ.dr.ing.mat.Daniel CONDURACHE danielcondurache@tuiasi.ro
12unknownMecanică TeoreticăȘef lucr. dr.Eugen SFARTZesfartz@yahoo.com
13unknownInginerie și ManagementProf.univ.dr.ing.Mariana BUCUR-SABOmlbucur@gmail.com
14unknownInginerie și ManagementȘef lucr.dr.ing.Marius PÎSLARUmpislaru@ee.tuiasi.ro
15unknownEconomie și MarketingLector dr.ec.Dumitru FILIPEANUfilipeanu@hotmail.com
16unknownDPPD – Limbi străineConf.dr.Daniela ENEaniela24ene@yahoo.com
17unknownDPPD – Educație fizicăLector dr.Petronela PARASCHIVpetrouti@yahoo.comPersonal didactic auxiliar

  FuncțiaNume și prenumeE-mail  
1unknownAdministrator financiarSERBENIUC Dana Mihaeladserben@ac.tuiasi.ro0233 70 1339
Int.1339
A1-11
2unknownInginer de sistemPAL Tiberiu Florin tiberiup@ac.tuiasi.ro0233 70 1346
Int.1346
A3-2
3unknownInginerMIHALACHE Georgemgeorge@ac.tuiasi.ro0233 70 1339
Int.1339
A1-11
4unknownTehnicianCIMPOEȘU Robert Cristiancimrobcri@ac.tuiasi.ro0233 70 1339
Int.1339
A1-11