Laboratoare

Laboratoare

Robotică, CIM și inteligență artificială

A0-4, A0-6


Responsabili laborator:
A0-4 – Șef lucr.dr.ing. Carlos Pascal
A0-6 – Conf.dr.ing. Adrian Burlacu


Discipline:

 • Sisteme de conducere a roboților
 • Sisteme bazate pe cunoaștere
 • Circuite electronice II
 • Fabricație asistată de calculator
 • Robotică

Modelare și conducerea proceselor

A1-12, A1-13


Responsabili laborator:
A1-12 – Conf.dr.ing. Constantin Florin Căruntu
A1-13 – Prof.dr.ing. Mihaela-Hanako Matcovschi


Discipline:

 • Ingineria reglării automate
 • Ingineria reglării automate-proiect
 • Transmisia datelor – controlul la distanță a proceselor
 • Sisteme de așteptare și aplicații
 • Modelarea sistemelor fizice
 • Identificarea sistemelor
 • Sisteme cu evenimente discrete
 • Rețele neuronale și logică fuzzy

Acționări electrice și optimizări

A2-3, A2-9


Responsabili laborator:
A2-3 – Șef lucr.dr.ing. fiz. Silviu Florin Ostafi
A2-9 – Prof.dr.ing. Alexandru Onea


Discipline:

 • Sisteme automate de eșantionare
 • Ingineria sistemelor de programe
 • Baze de date
 • Tehnici de optimizare
 • Mașini și acționări
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Sisteme automate de eșantionare – proiect
 • Sisteme adaptive și robuste

Echipamente de automatizare și instrumentație

A0-3, A2-7


Responsabil laborator – Conf.dr.ing. Lucian Mastacan


Discipline:

 • Echipamente hidropneumatice
 • Echipamente și structuri de reglare automată
 • Măsurări și instrumentație
 • Conducerea proceselor tehnologice
 • Senzori și traductoare
 • Echipamente și structuri de reglare automată – proiect

Informatică aplicată

A1-9, A1-4


Responsabil laborator – Șef lucr.dr.ing. Florin Cătălin Brăescu


Discipline:

 • Sisteme de vedere artificală
 • Statistică și prelucrarea datelor
 • Logică computațională
 • Rețele de calculatoare
 • Calcul numeric
 • Programarea aplicațiilor de timp real
 • Programare independentă de platformă
 • Aplicații internet

Structuri numerice și sisteme încorporate

A0-1, A0-10


Responsabili laborator:
A0-1 – Șef lucr.dr.ing. fiz. Aleodor Daniel Ioan
A0-10 – Conf.dr.ing. Andrei Traian Pricop


Discipline:

 • Bazele programării calculatoarelor
 • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
 • Automate și microprogramare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Comunicații în sisteme de conducere

Teoria sistemelor

A1-7


Responsabil laborator: Șef lucr.dr.ing. Cristina Budaciu


Discipline:

 • Introducere în automatică
 • Teoria Sistemelor I
 • Teoria Sistemelor II
 • Programarea aplicaţiilor de timp real – proiect

Automatică avansată, tehnologia informației și comunicații

A2-12


Responsabil laborator: Șef lucr.dr.ing. Florin Cătălin Brăescu


ComHighTech Iași – cursuri postuniversitare

Programarea calculatoarelor

C0-2, C0-6


Discipline:

 • Programare I
 • Programare II
 • Structuri de date şi algoritmi

Fizică

Corp T, et. 2, sala 261


Disciplina: Fizică


Electrotehnică generală

Fac. IEEIA, et.4, S-405


Disciplina: Electrotehnică

Dispozitive şi circuite electronice

Fac. ETTI, et. 1, I-23


Disciplina: Circuite electronice I