Link-uri utile

MECS – Ministerul Educației și Cercetării Știintifice

UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

CNFIS – Consiliul Național pentru Finantarea Învățământului Superior

ARACIS – Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior

CNATDCU – Consiliul Național de atestare a Titlurilor, diplomelor si Certificatelor Universitare

ANC – Autoritatea Natională pentru Calificări

RNCIS – Registrul Național al Calificărilor în Învățământrul Superior