Moodle

moodle-logo-small

Studenții înmatriculați la programele de studii de licență și masterat din domeniul Ingineria Sistemelor:

  • primesc o adresă de e-mail în domeniul ac.tuiasi.ro
  • sunt înrolați automat la începutul fiecărui an universitar pe platforma e-learning Moodle a domeniului IS
  • au acces la cursurile și aplicațiile aferente fiecărei discipline din contractul de studii.

Ghidul de utilizare a platformei e-learning Moodle de către cadre didactice și studenți.

Acces pe platforma Moodle a domeniului Ingineria Sistemelor (link)