Burse și taxe

Acordarea de bursecazarea, cuantumul taxelor și decontarea transportului pentru studenți se face conform regulamentelor și procedurilor stabilite la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare.