Finalizare studii

 

Comisii de finalizare studii – Iunie-Iulie-Septembrie 2017, Februarie 2018


Ghid pentru elaborarea și susținerea proiectului de diplomă – AIA
Ghid de întocmire a lucrării de disertație – SCI, SC/SCA


Finalizare studii 2017

Anunțuri privind finalizarea studiilor (pagina facultății AC)

Procedura de finalizare studii universitare de licență (fișa de înscriere)

Procedura de finalizare studii universitare de master (fișa de înscriere)

Tematică probă scrisă la examenul de diplomă – promoția 2017

Repartizare studenți la îndrumători de proiecte de diplomă AIA
Repartizare studenți la îndrumători de lucrări de disertație SCI
Repartizare studenți la îndrumători de lucrări de disertație SC


Finalizare studii 2018

Teme de proiecte de diplomă AIA propuse pentru promoția 2018
Teme de disertație SCI propuse pentru promoția 2018
Teme de disertație SC propuse pentru promoția 2018