Finalizare studii

 

Comisii de finalizare studii – Iunie-Iulie-Septembrie 2018, Februarie 2019


Ghid pentru elaborarea și susținerea proiectului de diplomă – AIA
Ghid de întocmire a lucrării de disertație – SCI, SC/SCA


Finalizare studii – Sesiunea Februarie 2019

Anunț privind înscrierea și susținerea examenelor de finalizare a studiilor

Procedura de finalizare studii universitare de licență (fișa de înscriere)

Procedura de finalizare studii universitare de master (fișa de înscriere)

Tematică probă scrisă la examenul de diplomă – promoția 2018

Repartizare studenți la îndrumători de proiecte de diplomă AIA
Repartizare studenți la îndrumători de lucrări de disertație SCI
Repartizare studenți la îndrumători de lucrări de disertație SC


Finalizare studii Iulie-Septembrie 2019

Teme de proiecte de diplomă AIA propuse pentru promoția 2019
Teme de disertație SCI propuse pentru promoția 2019
Teme de disertație SC propuse pentru promoția 2019

De asemenea, Continental Iași permite unor studenți să realizeze lucrarea de licență sau de disertație în cadrul companiei. Chiar dacă veți fi acceptați de Continental, trebuie să aveți și un îndrumător din cadrul facultății, cu care veți stabili modul de lucru.

Pentru a vedea temele propuse de Continental și pentru a vă înscrie, vizitați următorul link: http://bit.ly/Proiecte_Diploma_Iasi. Termen limită pentru înscriere: 15 mai 2018.