Practică

Practică anul III, Automatică și Informatică Aplicată

Loc de desfășurare – în companii de profil Automatică / Informatică Aplicată

Durata – 5 săptămâni (150 ore)

Perioada de desfășurare – după sesiunea de vară sau pe parcursul anului III, fără a se suprapune cu programul didactic;

Cerințe:

  • încheierea unei convenții-cadru de practică între facultate și companie, după modelul ce poate fi descărcat de aici: 2017-2018_CONVENTIE_DE_PRACTICA_ AIA_AC Iasi;
  • ultima pagină a documentului reprezintă actul adițional cu lista studenților care vor face practică în compania respectivă.

Convenția cadru trebuie semnată cât mai repede, pentru că pe baza ei vor putea fi organizate în facultate prezentări ale firmelor și constituie documentul în baza căruia se pot afișa ofertele de internship ale firmelor.

Practica de vară realizată în firme va fi luată în considerare numai dacă există convenție-cadru de practică încheiată între firmă și facultate pentru anul universitar 2017-2018.
 
Actul adițional, cu numele studenților acceptați la practică/internship, trebuie adus la responsabilul de practică, șef lucr.dr.ing. Florin Ostafi, până pe 31 mai 2018.
 

Centralizator situație practică Anul III AIA – 2017-2018